Tiden går och plötsligt har det blivit 2022! Om någon för två år sedan hade sagt att en pandemi skulle svepa in och påverka hela världen hade vi inte trott på det. Just nu är rekordmånga sjuka men det måste ändå betyda att det snart är över.

Vi på Jämställt har lärt oss supermycket under dessa två år. Vårt kontor har förvandlats till en digital studio och vi har haft långa diplomeringsutbildningar där vi inte har träffat deltagarna fysiskt enda gång - men det har fungerat fantastiskt bra! Nu i januari avslutade vi exempelvis en mycket uppskattad diplomering i Upplands-Bro Kommun. 

Läs mer om diplomeringar och om våra öppna föreläsningar som vi kör under våren! Missa inte vår kostnadsfria lunchföreläsning den 10 februari. Mer info och anmälan finns sist i det här nyhetsbrevet. 

Vi skriver även om rasism och tipsar om en film och en handbok!

Öppen föreläsning för alla som möter barn

En verksamhet för alla - inkluderande bemötande i praktiken
"”FANTASTISKA föreläsare och FANTASTISKT bra och tankeväckande innehåll! Både skratt och gråt, många tankar.”


Den 24 mars kl. 18:00 – 20:00 anordnar vi en öppen digital föreläsning för alla som möter barn och unga. Med ett inkluderande bemötande kan vi skapa fler och bättre förutsättningar för barn och ungdomar.

Föreläsningen visar på problem och vanliga fällor, men framförallt lyfter vi fram hur vi kan bli normmedvetna och skapa en verksamhet för alla. Perfekt fortbildning för personal i förskolan, skolan, föreningar och alla andra som möter barn och unga. 

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? På den här föreläsningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Ofta skapar vi begränsande normer utan att vi tänker på det. Med humor och vardagsnära exempel visar vi hur olika normer påverkar barn och unga och ger tips på hur vi med små medel kan skapa förändring. De olika diskrimineringsgrunderna kopplas ihop och ni får kunskap om hur de samverkar och de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämlikhet.

Var du på vår öppna föreläsning i höstas om jämställdhet? Den här föreläsningen har ett bredare perspektiv och tar upp fler diskrimineringsgrunder.


”Superbra att det var interaktivt, dvs. en blandning av prat och spel. Mycket bra och engagerande övningar!”

Tips om handbok för alla föreningar

Nu i januari avslutade vi den diplomering som vi under ett halvår kört för föreningar i Upplands-Bro Kommun. Det har varit ett fantastiskt roligt projekt där representanterna från föreningarna bidragit massor i samtal och formulerat tips och metoder för att skapa en förening för alla. 

Vi sammanställde utbildningen och alla förslag som kommit in i en handbok som kommunen sen layoutat och tryckt upp i en kortversion. 

Den blev så himla fin! På kommunens hemsida finns hela handboken och alla förslag att läsa. 

Under utbildningen har vi pratat om:

  • normer! (Bra normer behövs – ändra dem som begränsar!)
  • inkludering utifrån kropp och funktionalitet!
  • jämställdhet och ”giftig maskulinitet”! 
  • hur vi kan få bort jobbiga jargonger!
  • rasism och normer kring etnicitet, hudfärg och religion!
  • inkludering utifrån hbtqi!
  • hur vi kan rekrytera fler till föreningarna och få dem att stanna!
Åtta föreningar klarade diplomeringen! Se vilka på kommunens hemsida.

Intresserad av att bli diplomerad?

Vi diplomerar allt från chefer till hela arbetsplatser. Under det senaste året har vi diplomerat skolor, förskolor, föreningar och bilföretag. Vi anpassar alltid diplomeringen till att passa verksamheten och målgruppen. Grunden är dock alltid densamma - vi vill skapa en arbetsplats som är inkluderande och fri från diskriminering och kränkningar. Läs om mer om våra diplomeringar. 

Rasism - normer kring etnicitet och hudfärg

I Sverige finns starka normer utifrån etnicitet, hudfärg och religion. Dessa normer leder till att vissa människor får fördelar och inte utsätts för rasism.

Rasismen sker oftast på ett omedvetet plan och beror på normer och föreställningar om olika grupper utifrån hudfärg eller härkomst. Vi skapar dessa normer genom olika medier, uppfostran, kultur och dagligt språkbruk där det skapas en falsk och fördomsfull bild av ”de andra”.

Rasismen påverkar människors möjligheter på exempelvis arbetsmarknaden, i skolsystemet, i föreningslivet, rättssystemet och på bostadsmarknaden. Det är viktigt att bli medveten om att rasism existerar oavsett om vi förstår att våra beteenden är rasistiska eller inte. Det behöver alltså inte vara medvetna handlingar som skapar rasism. De flesta av oss behöver lära oss mer för att kunna vara inkluderande och jobba mot de strukturer som skapar orättvisor.

Tips! Läs "Vidga normen - vit, svart eller brun"

Vi vill tipsa om handboken "Vidga normen" som är gjord av Länsstyrelsen i Stockholm. Vi tycker att den på ett mycket pedagogiskt och bra sätt förklarar rasism och hur vi på våra arbetsplatser kan jobba med aktiva åtgärder gällande diskrimineringsgrunden etnicitet. 

I inledningen av handboken står det: 
"Medan det kan finnas nyfikenhet hos människor att utforska effekterna hos sig själva och på andra av att vi är insocialiserade i sexism och heteronormativitet är det få som vill undersöka hur vi påverkas av att leva i en värld där rasism har varit en central del i att forma vår förståelse av tillvaron och i att strukturera välden." Läs handboken här.

Filmtips - Turkkiosken

Vi vill tipsa om den fantastiska kortfilmen "Turkkiosken" som är gjord av Bahar Pars (den är bara 7 minuter så ni hinner se den). Vi brukar använda den som underlag på våra utbildningar och låta deltagarna diskutera. Svenska filminstitutet har även gjort en filmhandledning om ni vill ha tips på diskussion- eller reflektionsfrågor. 


Gratis lunchföreläsning den 10 februari!

Vi kör en kortvariant av vår mycket uppskattade föreläsning "För en inkluderande arbetsplats". Du kommer att få spela vårt digitala "Ett-steg-fram-bingo", se filmklipp och få tips om hur din arbetsplats kan bli mer inkluderande. Vi kör alltid med upplevelsebaserat lärande för att väcka engagemang och ge aha-upplevelser.  

Utbildningen är kostnadsfri för en person per verksamhet och är ett superbra tillfälle för er att kolla in om våra utbildningar är något för er arbetsplats. Föreläsningen passar alla olika sorters verksamheter från förskolan till byggbolaget och myndigheter (om vi sedan kör utbildning för er verksamhet så anpassar vi oss självklart efter era förutsättningar och behov).

”Pålästa och inspirerande föreläsare, kul med den digitala övningen i telefonen!”

Genom humor och vardagsnära exempel kan vi få upp ögonen för de normer som kan försvåra och exkludera. Vi ger praktiska metoder för hur vi kan skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna. En arbetsplats som är inkluderande på riktigt hjälper oss att rekrytera och behålla kompetent personal. Dessutom kan vi nå fler målgrupper med exempelvis inkluderande kommunikation.


Jämställt

Hummelvägen 9, Årsta, 12060

Unsubscribe