Hej, det var länge sen! Vi har haft fullt upp med att resa runt i Sverige och föreläsa, samt att köra våra digitala föreläsningar från kontorets studio. Den här hösten kör vi flera diplomeringsutbildningar med skolor och ESF-projekt, medverkar på konferenser, utbildat hela kommuner och regioner, samt utbildat allt från hovrätten till säkerhetsföretag. Det är hög tid att boka in föreläsningar med oss om ni vill att vi ska föreläsa för er verksamhet under våren 2023.

Den 25 november är det Orange Day, Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. I det här nyhetsbrevet har vi därför fokus på avhumanisering och våld. Vi behöver skapa förutsättningar för empati och medmänsklighet för att vi ska kunna arbeta förebyggande. Vi tipsar om en ny bok "Styvsystrar" som handlar om synen på kvinnor med funktionsnedsättningar och som också visar vad avhumanisering kan ha för skrämmande konsekvenser. Och vi tipsar om vår öppna föreläsning om Maskulinitetsnormer - gift och motgift som vi kör digitalt den 15 februari 2023.

Vi behöver en ny upplysningstid – ett motgift mot avhumanisering

I en intressant text i Dagens Nyheter (21 nov 2022) skriver journalisten Andrev Walden om hur mänskligheten under historiens gång på olika sätt använt våld och smärta i underhållningssyfte. Från offentliga avrättningar och tortyr till dagens true crime. Men det är stor skillnad mellan att lyssna på en podd om en seriemördare och att med glädje titta på när människor slits i stycken. Få människor i dagens samhälle skulle klara av att se på tortyr utan att kräkas. Det finns många forskare som grottat ner sig i varför mänskligheten slutade att vara så makaber. En av anledningarna som Walden tar upp i artikeln är litteraturens kraft. Att romanen som konstform fick sitt genomslag under 1700-talet och övade människorna i empati. Något som var en del i ”Ömhetens revolution” där nya normer kring medmänsklighet fick sitt fäste.

Vi behöver öva på empati

Vi på jämställt tror att världen behöver en ny upplysning, en ny ”ömhetens revolution” eller helt enkelt ett motgift mot den avhumanisering som pågår i samhället. Vi behöver öva våra barn på empati, på medmänsklighet och på alla människors lika värde. 

Empati är delvis medfött men det mesta handlar om övning. Om vi fram till 1700-talet utan att blinka kunde se hur någon plågades till döds betyder det att vår empati är starkt kopplad till det samhälle vi växer upp i. Vi vill skapa ett samhälle där alla förväntas vara empatiska. Idag finns det en föreställning om att kvinnor är mer empatiska och mer omhändertagande än vad män är. Men egentligen handlar det om normer och förväntningar - och dessa kan vi förändra. Ett samhälle där ”giftig maskulinitet” fortfarande är något som pojkar och män behöver förhålla sig till leder till att vissa lever upp till ideal som är skadliga för sig själva och andra. 

Läsande utvecklar empati

Om vi ska kunna jobba mot våld, sexuella övergrepp och mobbing måste vi börja med barnen. Förra veckan var det Nationella läsdagen. Vi på Jämställt är övertygade om att läsning hjälper barnen att utveckla empati, det är en del av motgiftet mot avhumanisering precis på samma sätt som på 1700-talet. Läs med barnen, läs inför barnen, skapa goda förutsättningar för att läsa! 
Öppen digital föreläsning om maskulinitetsnormer  - gift och motgift
Bild på gravid person som önskar sig en flicka
Den 15 februari håller vi en digital öppen föreläsning om ”Maskulinitetsnormer – gift och motgift”. Den riktar sig till alla som möter barn och unga och handlar om hur vi kan skapa förutsättningar för medmänsklighet och empati. Vi vill skapa ett samhälle där alla förväntas kunna ha nära relationer och ge uttryck för känslor och kärlek.

Har du tidigare varit på föreläsningar med oss om jämställdhet eller normmedvetenhet? Den här föreläsningen fungerar utmärkt som en fördjupning! Men den passar även dig som inte tidigare gått våra utbildningar.
Sagt om föreläsningen:

"Föreläsarna var fantastiska! Många exempel, speciellt de privata om de egna barnen och deras roll som föräldrar var verkligen "ögonöppnare" för mig både som lärare men framförallt som förälder. Filmerna var också starka. Jag fick mycket att tänka på. Som jag sa till min kollega efteråt: Jag känner mig både uppfylld och helt slut!"

Perfekt fortbildning för personal i förskolan, skolan, föreningar och alla andra som möter barn och unga.

Läs mer om föreläsningen och hur du köper biljett till dig eller din verksamhet här: 

Styvsystrar - Ny bok om kvinnor med funktionsnedsättningar

Jämställt är glada över att vår samarbetspartner Margareta Persson har skrivit en ny bok som fokuserar på kvinnor med funktionsnedsättningar. Boken heter Styvsystrar - synen på kvinnor med funktionsnedsättning förr och nu och finns att köpa i vår butik.
Bild på Margareta Persson
Bild på boken Styvsystrar
Kvinnor och män med funktionsnedsättningar behandlas olika. Att vara en kvinna med funktionsnedsättning betyder ett dubbelt förtryck. I boken berättar olika kvinnor om hur det förtrycket kan se ut, både förr och nu.

Boken visar också hur kvinnorörelsens tidningar skrivit om kvinnor och funktionshinder sedan förra sekelskiftet. 

– Det var de radikala kvinnorna som var mest hårdföra när det gällde tvångssterilisering av så kallade mindervärdiga människor, och det chockade mig! Personer från S-kvinnor och Fogelstadsgruppen, kvinnor som gick i bräschen för preventivmedel och sexualupplysning. Det är förskräckliga citat man hittar i de här tidningarna, säger Margareta Persson i en intervju med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.  
Exempelvis Ellen Key trodde att i framtiden kommer människor att "med samma avsky betrakta defekta människors giftermål, som man nu betraktar giftermål mellan syskon." Både hon och Elise Ottesen-Jensen ville avliva personer med svåra funktionsnedsättningar. Elin Wägner ville att "de produktiva, de givande medlemmarna av samhället" inte skulle behöva släpa på "så många passiva, endast tyngande." 

Liknande synsätt finns kvar. Flera av kvinnorna som berättar i boken har av vården uppmanats att göra abort, vilket de vägrat. Andra berättar om hur deras män betraktas som "fina", bara därför att de är tillsammans med en kvinna med funktionsnedsättning. 

Lyssna på en intervju med Margareta Persson här.
Se en föreläsning med Margareta Persson här.

Köp boken "Styvsystrar" i vår butik.
Förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och det sexuella våldet

Sverige har haft som ett av sina jämställdhetspolitiska mål i decennier att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Nu under hösten 2022 har samtyckte skrivits in i skolornas läroplan - vilket är ett viktigt steg i det förebyggande arbetet.  Det görs redan fantastiskt arbete i kommunerna, på kvinnojourerna och förebyggande arbete på många skolor och arbetsplatser.  Kunskaperna finns där, men nu är det dags att fler – alla - pratar om våld, sexuella övergrepp och gråzoner och tar till sig av kunskaperna, lär sig mer om normaliseringsprocesser och giftig maskulinitet. På varje arbetsplats, skola, i varje kompisgäng.  

En ny studie från Roks visar att 55 procent av alla kvinnor utsatts för våld av en man efter sin 15-års dag. 45 procent av alla kvinnor uppger att de har utsatts för våld av män de inte har haft en relation med. Och 80 procent av alla kvinnor mellan 18 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man. Läs mer om studien i Fempers.

Mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier och övergrepp uppstår inte i ett vakuum – det är normer, attityder och tystnadskulturer som understödjer våldet. Och det hjälper inte att se männen som slår eller begår sexualbrott som monster rakt igenom, för det kan vara din bästa kompis, din chef, den du spelar innebandy med. Det kan vara du. Och om det bara är monster som slår eller går över gränser så betyder det att många gärningsmän varken ser sitt eget beteende eller sin egen skuld – för jag är inget monster. Och det gör att få vågar anmäla eller konfrontera. Alla kan både vara förövare och en fantastisk person. Den som slår eller går över gränser kan sluta om den får hjälp – men det är ALDRIG okej att den som utsätt för våldet ska vänta på att detta ska ske. 

Ansvaret att sluta ligger hos den som slår och begår sexualbrott – men det måste finnas relevant hjälp att få. Och de som utsätts måste få hjälp att lämna, bli skyddade, få läka.
Nedan kan du läsa mer om giftig maskulinitet och mäns våld mot kvinnor.

Giftig maskulinitet

Ordet maskulinitet är ungefär samma sak som manlighet, men maskulinitet handlar mer om normer och förväntningar på män. Det handlar alltså inte om att alla män är på ett sätt, utan just om bilden av en manlig man. I föreställningen kring maskulinitet finns styrka, makt och våld med. Det finns en bild av att pojkar och män är mer våldsamma och en förväntan att leva upp till denna maskulinitet. Det är en vanlig föreställning...Läs mer 
Illustration av Louise Winblad. Seriestrip om hur olika barn bemöts beroende på kön

Fakta kring mäns våld mot kvinnor

Människor som utsätts för våld finns i din närhet. Statistiskt sätt känner alla någon som drabbats eller lever själva i en våldsam relation. Dessutom känner de flesta av oss minst en person som utsatt någon för våld. Det är framförallt kvinnor som drabbas. Var tredje till var fjärde kvinna i Sverige har någon gång utsatts för våld av en partner. Vi måste förstå omfattningen för att kunna agera och hjälpa. Ofta så berättar sällan den som är utsatt på eget initiativ om våldet. Vi måste våga... läs mer.

Våld och normaliseringsprocessen

Det finns många olika typer av våld: fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Det är viktigt att förstå bredden av våld och vad det innefattar. Alla som beskriver sin utsatthet för våld måste tas på allvar oavsett vilken typ av våld det handlar om. Psykologen Per Isdals definition av våld används ofta i norden och visar på bredden av... läs mer

Bilden av de våldsutsatta och förövarna

Det finns stora risker att alltför många utgår ifrån en idé om hur en våldsutsatt och hur en förövare ser ut och är. Den bilden stämmer förstås inte. Det finns utsatta inom alla grupper och typer av personer, precis som det finns våldsförövare inom alla olika skikt i samhället. Det är viktigt att utmana bilden av offer och förövare både när det gäller vilka de är, men också kring föreställningar om hur sådana relationer är. När du ska fråga om våld...läs mer 

Jämställt

Hummelvägen 9, Årsta, 12060

Unsubscribe