Hej!
Det var länge sen! Nu är det snart sommar och vi planerar för fullt inför hösten. I det här nyhetsbrevet har vi fokus på vilka vinster vi får med mångfald. Vi tipsar även om statsbidrag att söka för föreningar. I höst kör vi en digital diplomeringsutbildning för dig med personalansvar och vi anordnar även en öppen föreläsning om normmedvetenhet för alla som möter barn. Läs mer om det längre ner. Vi skriver även om hur skolor har lyckats öka pojkars meritvärden. Dessutom kan du göra en självskattning och se en liten film med oss - scrolla längst ner! Fullspäckat nyhetsbrev helt enkelt!

Vinster med mångfald och värdegrundsarbete

Allt fler företag, myndigheter, skolor och organisationer arbetar aktivt för mångfald – alltså att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Varför? Jo, eftersom det finns mycket att vinna och inte minst för att det är viktigt utifrån ett demokrati- och rättighetsperspektiv. Det är dessutom ett lagkrav att arbeta aktivt med dessa frågor. 

Mångfaldsarbete på en arbetsplats handlar om att skapa ett inkluderande klimat där alla oavsett våra olikheter kan känna sig självklara och ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. Detta är viktigt för att kunna rekrytera och behålla personal med ... läs mer här.
Digital diplomeringstubildning för dig med personalansvar - hösten 2023
Bild på gravid person som önskar sig en flicka
Jämställt erbjuder äntligen en digital diplomeringsutbildning för dig med personalansvar med start i september. Du kommer i en grupp med andra chefer få möjlighet att utbyta erfarenheter och fylla på kunskaperna kring jämställdhet, mångfald och antidiskriminering för att skapa en mer attraktiv och inkluderande arbetsplats. 
Målgruppen är du som har personalansvar på alla nivåer både i privat och offentlig verksamhet. Utbildningen har enbart plats för 20 deltagare - först till kvarn! 
Läs mer om utbildningen här
Sagt om den senaste diplomeringsutbildningen:
”Otroligt bra föreläsare och innehåll, ni engagerade publiken bra och allt var välproducerat. Bra övningar!”

”Jag tycker att jämställt ingångs tankar är helt rätt. De är inte ute efter att tala om vad för fel man gör utan skapa medvetenhet och sätt att prata om jämställdhet som inte gör att personen sätter upp sin skyddsmur. Utan blir nyfiken på hur de kan förändras.”

”Fick verkligen reflektera över mina egna normer och värderingar och den organisation som jag arbetar i. Jag tyckte att det var bra med så konkreta exempel, lätt att hänga med i de olika delarna i frågorna. Bra att få med dig metoder, verktyg och material att kunna använda sig av vidare i sitt arbete. Bra att komma ifrån pekpinnar, tyckte att ni lyckades skapa en ödmjuk och trygg stämning där vi vågade blotta oss i grupperna när vi diskuterade.”

”Uppgifterna kopplades till deltagarens arbetsplats. Samt att det var lagom ”stor” uppgift, tillräckligt för att det krävde reflektion, men inte övermäktig för att kunna prioritera.”

”Jag vill bara rikta ett tack till er, ni känns genuint trevliga och kunniga inom ert området. Ni bemöter alla med respekt och är duktiga på att höja allas ord och tankar. Tack!”

Diplomeringsutbildning med Attraktionskraft Värmland våren 2023. Deltagarna kom från olika företag, kommuner och regioner.
Anmäl dig till diplomeringsutbildningen här

Är du med i en ideel förening? Sök pengar för jämställdhetsprojekt!

Varje år fördelar Jämställdhetsmyndigheten bidrag till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Projekten ska bidra till att uppnå de mål som regeringen satt upp för jämställdhetspolitiken. Utlysningen för 2023 öppnar tisdag 20 juni och stänger tisdag 1 augusti kl. 14.00. 

Öka pojkars resultat i skolan

rektor på Hillerstorpskolan berättar
Hillerstorpsskolan i Gnosjö kommun har jobbat aktiv för att öka pojkars resultat i skolan - och lyckats! Detta berättas det om på SVT den 8 maj
Det är viktigt att skapa en trygg miljö i klassrummet men även att tidigt lägga krut på språkutveckling och bryta normer kring vem som kan be om hjälp. Dessutom är det viktigt att jobba med studieteknik och göra alla uppgifter begripliga. 
Förväntningar på pojkar och flickor ser olika ut och de får olika bemötande. Detta leder till att flickor (på generell nivå) utvecklar förmågor som gör det lättare för dem i skolan. Det krävs aktiva insatser för att även pojkar ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor. Pedagogiken i skolan idag utgår från att alla barn kan planera sina studier, vågar be om hjälp och tar ansvar för sitt lärande. Eleverna på Hillerstorpsskolan resonerar i inslaget på SVT:
- Det är mer pinsamt för killar att räcka upp handen och engagera sig (se klippet här).
En skola som aktivt försöker bryta dessa normer och har som rutin att fråga alla elever om de behöver hjälp får i slutändan fler elever som självmant ber om hjälp när de inte förstår. Det här är en pedagogik som gynnar alla barn oavsett könstillhörighet.

Få mer tips kring hur Hillerstorpsskolan har arbetat:

Digital föreläsning den 13 september om normmedvetenhet - för alla som möter barn

Den 13 september kl. 18:00 – 20:00 anordnar vi den öppna digitala föreläsningen ”En verksamhet för alla – inkludering och normmedvetenhet i praktiken” för alla som möter barn och unga. Passar inte tiden? Vi spelar in föreläsningen och alla som köper biljett får möjlighet att ta del av den i efterhand.

Läs mer om föreläsningen och hur du köper biljett

Självskattning - hur är jag som chef? (eller hur är din chef?)

I det här formuläret kan du både skatta din arbetsplats och göra en självskattning i din roll som chef. Svaren kan du använda som en checklista - och en möjlighet för dig att veta vad du kanske behöver fundera extra på för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö för dig och dina medarbetare. Har du inte själv personalansvar? Gör självskattningen och utvärdera din egen chef! För att kunna ha en arbetsplats med mångfald är en inkluderande arbetsmiljö viktig.
Självkattningen hittar du här
Kort introduktionsfilm om - arbetsmiljö, trygghet och jargonger

Film - Arbetsmiljö, trygghet och jargonger

Jämställt

Hummelvägen 9, Årsta, 12060

Unsubscribe