Hej! 
Nu är det inte långt kvar till sommaren. I höst hoppas vi på att livet återgått lite mer till det normala och att vi får föreläsa för er live. Men till dess kör vi vidare med våra uppskattade digitala föreläsningar och gör filmer till kunder. Vi har exempelvis diplomerat föreningar i Upplands-Bro, gjort filmer för Malmö stad och utbildat personal på KTH.

I detta nyhetsbrev har vi tema mäns våld mot kvinnor. Vi delar med oss av vår kunskap och ger tips om gratis webbutbildning där ni kan fördjupa er ännu mer. Till dig med personalansvar har vi extra mycket!

Missa inte att vi har en digital release för nya upplagan av vår bok ”Gör det jämställt” den 27 maj. Mer info och om hur ni anmäler kan ni läsa längre ner i nyhetsbrevet. Vi erbjuder även en två timmars föreläsning för grundskolepersonal den 12 augusti – perfekt aktivitet på förarbetsdagarna. Det går att köpa plats för alla på skolan eller köpa enstaka platser. Men det finns inte obegränsade platser ens i det digitala så skynda er att knipa en plats. Mer info nedan!

Vill ni ha oss i höst? Hög tid att boka utbildning!

Bild på storföreläsning
Vill ni ha oss i verkligheten? Inga problem - från hösten 2021 kommer vi gärna till er! Vi är väldigt flexibla med att boka om datum eller ställa om utbildningen till digitalt om det skulle visa sig att det skulle behövas. Så var inte rädda att boka oss!  Vi gör allt från enstaka inspirationsföreläsningar till diplomeringsutbildningar.
digital release
Förra upplagen är slutsåld och vi hann aldrig ha en release. Nu firar vi därför vår nya och uppdaterade upplaga av boken "Gör det jämställt" med en digital release där vi presenterar boken och svarar på frågor. Boken har uppdaterats efter de nya läroplanerna som gäller från 2022, där bland annat samtycke, relationer och normmedvetenhet lyfts fram tydligare. På releasen kommer vi utifrån uppdateringarna samtala kring samtycke och problemet med att fokusera för mycket på "Stopp min kropp". Boken kommer även gå att beställa till ett mycket rimligt pris för er som deltar! Klicka här för anmälan 

Öppen digital föreläsning 12 augusti - för personal i grundskolan

”Den bästa digitala föreläsning jag har varit på” 
”Bra med konkreta exempel på hur man kan arbeta med jämställdhet i skolan. Bra att varva med filmer som är användbara även för elever”.
Under förarbetsdagarna i augusti anordnar vi två öppna digitala föreläsningar för personal i grundskolan. Med jämställdhet i praktiken kan vi skapa fler och bättre förutsättningar för barn och ungdomar. Föreläsningen visar på problem och vanliga fällor, men framförallt lyfter vi fram bra sätt att skapa jämställdhet på. Sätt igång läsåret med en verktygslåda för jämställdhet!

Låt hela skolan delta i föreläsningen som en del av ert uppstartsarbete. Det går bra att antingen visa föreläsningen på helskärm eller låta personalen delta hemifrån eller i mindre grupper. Det går även att köpa biljetter till enstaka personer.


TEMA: Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor händer inte i ett vakuum 

Det kan inte ha undgått någon att mäns våld mot kvinnor har diskuterats i det offentliga på sista tiden. Det är inte ett nytt problem och egentligen inte ett eskalerande men det är oerhört allvarligt att det inte prioriterats mer. Sverige har haft som ett av sina jämställdhetspolitiska mål i decennier att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det görs redan fantastiskt arbete i kommunerna, på kvinnojourerna och förebyggande arbete på många skolor och arbetsplatser. Kunskaperna finns där, men nu är det dags att fler – alla - pratar om det här och tar till sig av kunskaperna, lär sig mer om normaliseringsprocesser och giftig maskulinitet. På varje arbetsplats, skola, i varje kompisgäng.  
Mäns våld mot kvinnor uppstår inte i ett vakuum – det är normer, attityder och tystnadskulturer som understödjer våldet. Och det hjälper inte att se männen som slår som monster rakt igenom, för det kan vara din bästa kompis, din chef, den du spelar innebandy med. Det kan vara du. Och om det bara är monster som slår så betyder det att många gärningsmän varken ser sitt eget beteende eller sin egen skuld – för jag är inget monster. Och det gör att få vågar anmäla eller konfrontera. Alla kan både vara förövare och en fantastisk person. Den som slår kan sluta slå, om den får hjälp – men det är ALDRIG okej att den som utsätt för våldet ska vänta på att detta ska ske. 
 Ansvaret att sluta slå ligger hos den som slår – men det måste finnas relevant hjälp att få. Och de som utsätts måste få hjälp att lämna, bli skyddade, få läka. I det här nyhetsbrevet ger vi tips på hur ni på era arbetsplatser kan jobba förebyggande mot våld, hur ni kan upptäcka våld i nära relationer och tips på en gratis webbkurs att gå. Vi tipsar återigen om filmen ”Kära pappa” och hoppas att ni tar er tid att se och samtala kring den. 

Se filmen: Kära pappa

Se den mycket starka kortfilmen ”kära pappa" och samtala med kollegor eller fundera själv:

  • Hur kan ni utmana bilden av vilka som är förövare och offer?
  • Hur kan ni utmana bilden av vilka nära relationer som kan innefatta våld?
  • Vad har vi alla för ansvar att förebygga våld?

Giftig maskulinitet

Ordet maskulinitet är ungefär samma sak som manlighet, men maskulinitet handlar mer om normer och förväntningar på män. Det handlar alltså inte om att alla män är på ett sätt, utan just om bilden av en manlig man. I föreställningen kring maskulinitet finns styrka, makt och våld med. Det finns en bild av att pojkar och män är mer våldsamma och en förväntan att leva upp till denna maskulinitet. Det är en vanlig föreställning...Läs mer 
Illustration av Louise Winblad. Seriestrip om hur olika barn bemöts beroende på kön

Fakta kring mäns våld mot kvinnor

Människor som utsätts för våld finns i din närhet. Statistiskt sätt känner alla någon som drabbats eller lever själva i en våldsam relation. Dessutom känner de flesta av oss minst en person som utsatt någon för våld. Det är framförallt kvinnor som drabbas. Var tredje till var fjärde kvinna i Sverige har någon gång utsatts för våld av en partner. Vi måste förstå omfattningen för att kunna agera och hjälpa. Ofta så berättar sällan den som är utsatt på eget initiativ om våldet. Vi måste våga... läs mer.

Våld och normaliseringsprocessen

Det finns många olika typer av våld: fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Det är viktigt att förstå bredden av våld och vad det innefattar. Alla som beskriver sin utsatthet för våld måste tas på allvar oavsett vilken typ av våld det handlar om. Psykologen Per Isdals definition av våld används ofta i norden och visar på bredden av... läs mer

Bilden av de våldsutsatta och förövarna

Det finns stora risker att alltför många utgår ifrån en idé om hur en våldsutsatt och hur en förövare ser ut och är. Den bilden stämmer förstås inte. Det finns utsatta inom alla grupper och typer av personer, precis som det finns våldsförövare inom alla olika skikt i samhället. Det är viktigt att utmana bilden av offer och förövare både när det gäller vilka de är, men också kring föreställningar om hur sådana relationer är. När du ska fråga om våld...läs mer 

Gratis webbkurs om våld i nära relationer

För att få mer kunskap kring våld är den här webbkursen en bra start. Den tar några timmar så se till att du har tiden. Du behöver inte göra hela kursen på en och samma gång. Det kan vara bra att dela upp kursen vid flera tillfällen för att hinna reflektera. Gå webbkursen om våld och hämta ut ett diplom: https://webbkursomvald.se

Du som har personalansvar får gärna uppmuntra och ge tid till din personal att gå kursen. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett diplom som de kan visa upp för dig. Ett tips är att sätta upp ett mål kring att alla i personalgruppen ska ha gått kursen före ett visst datum. När tillräckligt många har gått utbildningen tar ni ett gemensamt möte och kopplar det ni har lärt er till er arbetsplats.

Att upptäcka våld i den egna verksamheten – för dig med personalansvar

Våld i nära relationer är så pass vanligt att det rent statistiskt finns någon på varje arbetsplats som lever med våld. När du har skaffat dig tillräckligt med kunskap om våld och känner dig trygg kan du med personalansvar rutinmässigt ställa frågor kring våld till dina medarbetare. Tecken på våld kan exempelvis handla om hög frånvaro, svårigheter att byta arbetstider eller ovilja att delta i sociala aktiviteter...läs mer 

Jämställt

Hummelvägen 9, Årsta, 12060

Unsubscribe