Nu är snart september slut och vi är mycket glada över att vi från och med oktober kan komma ut till er och utbilda på plats! Vi har saknat de fysiska träffarna - men vi har även lärt oss att älska digitala utbildningar. Med det digitala har vi nått nya målgrupper och insett vikten av att göra digitala utbildningar lika interaktiva och roliga som våra fysiska. I fortsättningen finns valet att antingen få utbildning på plats i er verksamhet eller att få oss digitalt.

I detta nyhetsbrev kan ni läsa om rösträttens historia, få tips på quiz och spel kring rättighetshistoria, samt få information om vår öppna föreläsning som vi håller den 24 november. 

Öppen kvällsföreläsning för alla som möter barn


”Väckte många tankar. Satte fingret på det som är svårt och gav ökad kunskap kring begrepp, både i teori och praktik."
Den 24 november kl. 18.30 anordnar vi en öppen digital föreläsning om praktiskt jämställdhetsarbete för alla som möter barn. Föreläsningen bygger på vår storsäljare "Gör det Jämställt — praktiskt jämställdhetsarbete i förskola, skola och fritidshem" och som nu finns i en ny uppdaterad upplaga. 

Med jämställdhet i praktiken kan vi skapa fler och bättre förutsättningar för barn och ungdomar. Föreläsningen visar på problem och vanliga fällor, men framförallt lyfter vi fram bra sätt att skapa jämställdhet på. Sätt igång innan nyåret med en verktygslåda för jämställdhet!

Låt hela skolan eller förskolan delta i föreläsningen som en del av ert fortbildningsarbete. Det går bra att antingen visa föreläsningen på helskärm eller låta personalen delta hemifrån eller i mindre grupper. Det går även att köpa biljetter till enstaka personer eller som privatperson. Föreläsningen passar alla som har barn i sin närhet - oavsett om det är i ditt yrke eller privat. 

Tipsa gärna personer i din närhet - dina barns pedagoger, mostrar och morbröder, far- och morföräldrar, tanter eller farbröder eller vem som helst som har ett intresse för att skapa mer jämställhet. 


”Viktiga frågor som ni belyste med engagemang och stor kunskap. Bra med konkreta tips kring hur vi pedagoger kan arbeta utifrån jämställdhetshjulet."

Rösträtten 100 år! Eller är det 30 år?

Nu i september var det 100 år sedan kvinnor för första gången kunde rösta till Sveriges riksdag. Det är en viktig demokratisk händelse som är värd att uppmärksammas. Men att det då blev "allmän och lika rösträtt" stämmer faktiskt inte. Rösträtten är ung - enbart 30 år! Det var först den 15 september 1991 som alla medborgare över 18 år fick möjlighet att rösta för första gången. 
Rösträttens historia har flera viktiga datum. Demokrati kommer inte av sig själv utan det är många människor som har drivit utvecklingen framåt. Här kan ni läsa några nedslag i rösträttens historia. 

1866 - Tvåkammarriksdagens införande gjorde att de som tjänade tillräckligt eller hade en förmögenhet fick rösta.
1909 - Allmän rösträtt för män från 24 år. Den som inte betalt sina skatter eller var beroende av fattigvården fick inte rösta.
1921 - Första valet med allmän och lika rösträtt oavsett kön från 23 år. Du fick inte rösta om du var försatt i konkurs, omhändertagen av fattigvården eller under straffpåföljd.
1937 - Intagna på häkten och anstalter fick rösträtt.
1945 - Rösträttsåldern sänktes till 21 år.
1948 - Kraven på att ej vara försatt i konkurs, omhändertagen av fattigvården eller under straffpåföljd var inte längre ett hinder för rösträtt. Det enda hinder som nu kvarstod var förmyndarskap eller som det senare hette omyndigförklarad av domstol.
1965 - Rösträttsåldern sänktes till 20 år.
1969 - Rösträttsåldern sänktes till 19 år.
1975 - Rösträttsåldern 18 år senast på valdagen trädde i kraft.
1989 - Omyndighetsförklaringen togs bort och till slut får alla svenska medborgare över 18 år rösta. 

Det finns dock många som fortsätter att kämpa för ökad demokrati i Sverige. Vissa kämpar exempelvis för att sänka åldersgränsen och andra för att människor på flykt ska inkluderas i den demokratiska processen. Vad tror du blir den stora demokratifrågan framöver?

Vill du testa dina historiska kunskaper? Gör vårt quiz! Eller spela vårt analoga historiespel som går att skriva ut här.

Restriktionerna släpps - vi kommer till er!

Bild på storföreläsning
Nu äntligen släpps restriktionerna och vi längtar efter att få komma ut till era verksamheter. Från och med oktober 2021 bokar vi in föreläsningar på plats. Vi är väldigt flexibla med att boka om datum eller ställa om utbildningen till digitalt om det skulle visa sig att det skulle behövas. Så var inte rädda att boka oss!  Vi gör allt från enstaka inspirationsföreläsningar till diplomeringsutbildningar.

Pandemin har gjort oss experter på att göra digitala föreläsningar interaktiva och roliga. Vi kommer därför att även i fortsättningen erbjuda digitala föreläsningar till de kunder som vill.

Jämställt

Hummelvägen 9, Årsta, 12060

Unsubscribe